Holandia

Pl / Aliteracja oznaczeniowa

Tytuł artykułu „indicative aliteration” musi zawierać identyczne ikony inicjacji w tytule tropu odpowiednio zastosowanego przez tropera, gdzie słowa…

Nl / Żart słowny

Gra słów (czasami nazywana „gra słów”) to użycie słowa, które ma dwa znaczenia, aby opowiedzieć żart oparty na tym podwójnym…