Unikalnywróg

Unikalny wróg / Pusty rycerz

Unikalni wrogowie w Hollow Knight: Niektórzy wrogowie w określonych miejscach odradzania mają zmodyfikowane wartości upuszczania geograficznego w porównaniu do wszystkich innych wrogów tego typu. …